Denip, 30 de gener de 2017
CELEBRANT EL DENIP A L'ESCOLA