COM FUNCIONA?


La mediateca i la biblioteca són espais de recerca i de treball on trobarem tot el fons documental de l'escola:llibres de consulta, contes, novel•la infantil i juvenil, còmics , revistes, diaris, DVD, música , CD..., i una xarxa informàtica connectada a Internet. 

ELS NOSTRES 10 PUNTS CLAU

1. Vetllem pel foment de la lectura lúdica i de coneixement.


2. Treballem la competència digital i la recerca.


3. Creem i adquirim tot tipus de material i el posem a disposició de tota la comunitat educativa.


4. Mantenim el catàleg amb material actualitzat i multidisciplinari.


5. Orientem l'usuari en l'ús i el coneixement de la mediateca i els seus recursos.


6. Gestionem i adaptem l'espai a les necessitats dels usuaris.7. Col·laborem amb l'equip educatiu en qualsevol moment del procés d'ensenyament-aprenentatge.


8. Treballem activament en el Pla de Lectura del centre.


9. Creem i difonem, entre tota la comunitat educativa, recursos i materials diversos, adequats a cada usuari.


10. Establim vincles amb la biblioteca pública i l'entorn, desenvolupant projectes col·laboratius i de recerca.
PER TREBALLAR A LA MEDIATECA HEM DE TENIR EN COMPTE QUE:


- Hi ha d'haver un ambient adequat per a l'estudi, el treball i la lectura. Per això, cal que hi hagi silenci.
- Cal manetanir l'espai net i ordenat.
- El material és de tots i cal fer-ne un bon ús.
- Es pot consultar lliurement qualsevol tipus de document exceptuant el material audiovisual, que facilitarà l'encarregada si es demanen.
- No s'hi pot menjar ni beure.
- Els telèfons han d'estar desconnectats.
- El treball als ordinadors és individual. En casos especials es permetrà treballar un màxim de 2 o 3 persones.
- Hi ha l'opció d'imprimir i escanejar.PRÉSTEC
- S'ofereix servei de préstec de llibres, revistes, etc. Queden exclosos d'aquest servei diccionaris, DVD i enciclopèdies.
- El material que es deixa en préstec s'ha de tornar puntualment d'acord amb el dia acordat.
- En cas de pèrdua o mal ús d'un material, es demanarà que se'n compri un de nou.