AQUÍ TROBAREU INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LES NOSTRES BIBLIOTEQUES DE  LA CIUTAT DURANT EL MES DE NOVEMBRE